Sản phẩm

Ruột gối rahanco

Đơn giá : 69,000 VNĐ
kích thước đơn vị giá (VND)
gối nằm 30 x 40 cái 39.000
gối nằm 35 x 50 cái 49.000
gối nằm 40 x 60 cái 69.000
gối nằm 45 x 65 cái 79.000
gối nằm 50 x 70 cái 99.000
gối ôm 35 x 100 cái 119.000
gối ôm 30 x 80 cái 99.000
gối ôm 27 x 70 cái 79.000
gối ôm 25 x 60 cái 59.000
gối đôi 40 x 100 cái 115.000
 

Mô tả chi tiết

Ruột gối rahanco là sản phẩm rất được nhiều khác hàng ưa chuộng.

BÌNH LUẬN