Sản phẩm

GỐI BÔNG ÉP 10 SAO

Đơn giá : 120,000 VNĐ

kích thước SP đơn vị giá (VND)
gối nằm 30 x 40  cái 60.000
gối nằm 35 x 50 cái 80.000
gối nằm 40 x 60
cái 100.000
gối nằm 45 x 65 cái 120.000
gối nằm 50 x 70 cái 140.000
gối ôm 35 x 100 cái 170.000
gối ôm 30 x 80 cái 120.000
gối ôm 27 x 70 cái 100.000
gối ôm 25 x 60 cái 80.000


Mô tả chi tiết

 Sản phẩm luôn tạo được sự mềm  mái giúp cho mạch máu lưu thông tốt hơn khi bạn sử dụng
TÂM TRUNG KIÊN luôn hướng bạn đến với sức khỏe 

BÌNH LUẬN