Sản phẩm

Gối tơ tằm

Đơn giá : 199,000 VNĐ
kích thước SP đơn vị giá (VND)
gối nằm 50 x 70 cái 200.000
gối nằm 45 x 65 cái 180.000
gối nằm 40 x 60 cái 160.000
gối nằm 35 x 50 cái 130.000
gối nằm 30 x 40 cái 100.000
gối ôm 35 x 100 cái 290.000
gối ôm 30 x 80 cái 200.000
gối ôm 27 x 70 cái 180.000
gối ôm 25 x 60 cái 160.000

Mô tả chi tiết

 

BÌNH LUẬN