Sản phẩm

Ruột gối rahanco

Đơn giá : 0 VNĐ
 

Mô tả chi tiết

Tiêu chuẩn 5 - 7 - 10 Sao của Hàn Quốc
Kích thước
Gối nằm 30x40 cm, 35x50 cm, 40x60 cm, 45x65 cm , 50x70 cm
Gối ôm 35x100 cm, 30x80 cm, 27 x 70 cm, 25x60 cm.
Gối đôi 40x100 cm

BÌNH LUẬN